Positionssystemet er en af mine kæpheste! Det er SÅ vigtigt for elevernes talforståelse.

Positionssystemet er en af mine kæpheste! Det er SÅ vigtigt for elevernes talforståelse.

Gennem flere år, var jeg en fast del af indskolingen som matematiklærer. De seneste år har jeg mest været matematiklærer på mellemtrinet - og samtidig haft specialundervisning med indskolingselever (både som holddunderviser og som ekstra lærer i klassen).

På denne indskolingsside kan du se flere materialer - delt op sådan:

Måling

Fanen til 0. klasse har dog endnu ingen opdeling. Det kan være det kommer, hvis behovet opstår.

Hvis din institution har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, må du kopiere indenfor de rammer, der er nævnt i aftalen.

Del siden